#kringlooplandbouw #jerseykoe
Échte Duurzaamheid

Themadag kringlooplandbouw: échte duurzaamheid in praktijk gebracht

25 november 2022 Échte duurzaamheid Vanwege mijn te schrijven boek over échte duurzaamheid had ik mij opgegeven voor de themadag over kringlooplandbouw in Lunteren op 17 november j.l.. Plaats van handeling was het agrarisch kringloopbedrijf van Jan Dirk en Irene van der Voort. De inleiders dr. Ir. Meino Smit, ir. Anton Nigten en ir. Jelmer –>>

-->>
Galgenbosje na de valwind
Groene stad

Tevreden burgers met snel herstel aan openbaar groen na immense valwindschade

12 oktober 2022 Immense valwindschade Leersum zal snel nieuw openbaar groen zien verschijnen na de immense schade door de valwind  vorig jaar. Op 18 juni 2021 werd het dorp getroffen door een valwind. In minder dan een minuut werden ongeveer 30.000 bomen geveld, waaronder een kleine duizend aan openbaar groen. Inwoners, bedrijven en gemeente hebben –>>

-->>
Vewin-lobbyagenda-2022_513x600
Échte Duurzaamheid

Een andere omgang met ruimte en natuur betekent een andere kijk op duurzaamheid!

26 september 2022 Economische, sociale en ecologische grenzen  Op dinsdag meldde de regering in de Troonrede dat „onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen”. Nederland is volgens het kabinet-Rutte IV en de Koning toe aan „een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van –>>

-->>
foto-Markermeer-bij-Edam_800x600_4TJ
Échte Duurzaamheid

Échte duurzaamheid als toekomstperspectief

19 september 2022 Échte duurzaamheid, wat is dat en nog meer: hoe realiseren we dat? Naar mijn mening leidt de huidige verduurzaming van onze samenleving daar niet toe. De klimaatdoelstellingen van Parijs halen willen we vooral doen met veel technische maatregelen. Zelfs het gebruik van kernenergie is een optie en dat is natuurlijk al helemaal –>>

-->>
zonneveld-met-schapen_800x598_5TJ
Groene energie Groene gebiedsontwikkeling

Aandachtspunten bij het realiseren van zon- en windenergie in het landelijk gebied

29 augustus 2022 Het realiseren van zonne- en windenergie in het landelijk gebied ontmoet vrijwel altijd weerstand bij omwonenden. Hoe dan te werk te gaan? Hiervoor bestaat geen eenduidig recept. Onder andere de volgende aspecten verdienen in elk geval zorgvuldige aandacht: Het startpunt: vanuit welke besluit handelt het college van B&W. Gezien de grote controverse –>>

-->>
Landgoed-Broekhuizen_800x600_5TJ
Groene stad

Stormschade aan bomen; betrek burgers bij het herstel

11 maart 2022 Na de storm altijd het geluid van de kettingzaag….. Na een storm is vaak de dag erop de kettingzaag al te horen; de omgewaaide boom wordt helemaal verzaagd en verwijderd. Zoiets gaat bijna altijd door merg en been. Een bron van treurnis. In veel gevallen kan het bijna niet anders; omwille van –>>

-->>

Abonneer je op deze blog. Ontvang periodiek en onverplicht deze informatieve blogs van Waardevol Groen (je kunt je altijd weer afmelden):