Bezoek Heimanshof met Waardevol Groen

Heimanshof

10 juni 2020

Op zaterdag 16 mei bracht ik een bezoek aan de heemtuin Heimanshof in Hoofddorp. Een van de vrijwilligers liet mij een rijke variatie aan planten zien.

Levend lab

Het werd mij al snel duidelijk dat het heel wat inspanning kost om de gewenste milieutypes in stand te houden. Er is een grote verscheidenheid aan biotopen op de Heimanshof. Dick gaf aan dat keuzes maken van groot belang is voor een goed beheer.

De natuur is in zichzelf al dynamisch en daar bovenop komen nog de stikstofdepositie, de problemen met exoten, de teruggang van het insectenbestand en de gevolgen van langdurige droogtes.
De heemtuin kan voor de gehele gemeente als het ware een levend lab worden om kennis op te doen hoe hier mee om te gaan.Gebiedseigen

Het is van belang op het niveau van de heemtuin aan te sluiten op de gebiedseigen kwaliteiten van de omgeving. De mooiste stukken van de heemtuin sluiten ook het meest aan op wat je in de Haarlemmermeerpolder kan vinden. Daarnaast kunnen het toepassen van hoogteverschillen, het waterbeheer en al dan niet periodiek maaien gradiënten aanbrengen. Dit kan een positieve invloed hebben op de diversiteit aan planten en dieren.

Persoonlijk zie ik minder heil in het aanbrengen van biotopen die in het geheel niet aansluiten. Zo was er ook een stukje duinterrein. Vanuit educatief oogpunt wellicht wenselijk. Echter dergelijke minilandschappen zijn kwetsbaar en kunnen zich mijns inziens nooit echt meten met het echte duin 20 kilometer verderop.

Al met al is De Heimanshof voor ieder een bezoek meer dan waard.


Bezoekers lazen ook dit:
MeerBomen.Nu

MeerBomenNu: bijna twee miljoen bomen de grond in!

14 februari 2024 Meer bomen…
www.waardevolgroen.nl

Ark van duurzaamheid

16 november 2023 Zorg voor…
Galgenbosje na de valwind

Tevreden burgers met snel herstel aan openbaar groen na immense valwindschade

12 oktober 2022 Immense valwindschade…