PROFIEL

MIJN DRIJFVEREN/PASSIE

Mijn passie is de leefomgeving duurzamer en mooier maken. Mijn passie voor duurzaamheid is ontstaan bij het verschijnen van het rapport van de Club van Rome. De boodschap van de Club van Rome over de overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de milieuvervuiling, de armoede in de ontwikkelingslanden en de achteruitgang van de natuur, raakten mij in het hart. Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de onderlinge samenhang der dingen. Hoe de natuur functioneert in ecosystemen is daarbij voor mij inspiratiebron. Daarbij zie ik de mens als onderdeel van diezelfde natuur.OPDRACHTGEVERS

Mijn opdrachtgevers werken voornamelijk bij gemeenten en soms ook waterschappen, provincies en instellingen, non-profit en profit organisaties.

ACHTERGROND

Mijn loopbaan ben ik begonnen in loondienst bij enkele grote organisaties: gemeente Den Haag, Erasmus Universiteit, provincie Noord-Holland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sinds 2001 werk ik zelfstandig.

Ik studeerde ecologie aan de Universiteiten van Edinburgh en Aberdeen. Hierna deed ik bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.NETWERK

Ik beschik over een groot netwerk aan relaties bij alle overheidslagen en dan vooral in het midden en westen van het land. Ook beschik ik over waardevolle contacten bij universiteiten, hogescholen en adviesbureaus.Opdrachtgevers o.a.:


Rotterdam School of Management - www.waardevolgroen.nl

Erasmus Universiteit

Logo Ministerie van VROM - www.waardevolgroen.nl

Ministerie van VROM

Provincie Zuid-Holland - www.waardevolgroen.nl

Provincie Zuid-Holland


Provincie Noord-Holland - www.waardevolgroen.nl

Provincie Noord-Holland

Provincie Flevoland - www.waardevolgroen.nl

Provincie Flevoland

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden - www.waardevolgroen.nl

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden


Hoogheemraadschap Rijnland - www.waardevolgroen.nl

Hoogheemraadschap Rijnland

Hoogheemraadschap Delfland - www.waardevolgroen.nl

Hoogheemraadschap Delfland

Omgevingsdienst IJmond - www.waardevolgroen.nl

Omgevingsdienst IJmond


Omgevingsdienst West-Holland - www.waardevolgroen.nl

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland - www.waardevolgroen.nl

Omgevingsdienst Midden-Holland

Vereniging Nederlandse Gemeenten - www.waardevolgroen.nl

Vereniging Nederlandse Gemeenten


Gemeente Woerden - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Woerden

Gemeente Westland - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Westland

Gemeente Amsterdam - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Amsterdam


Gemeente Haarlem - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Haarlem

Gemeente Den Haag - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Den Haag

Gemeente Wageningen - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Wageningen


Gem. Vianen (Utrecht) - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Vianen (Utrecht)

Gemeente Castricum - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Castricum

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk

Gemeente Zeist

Gemeente Zeist

Gemeente Amersfoort


Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Ministerie van Economische Zaken