circulaire economie

www.waardevolgroen.nl

Circulariteit: hoe krijgen we de cirkel rond?

15 november 2023

Circulaire economie

Als we willen leven binnen de grenzen van het natuurlijk systeem, betekent dit dat we ook toegroeien naar een circulaire economie. In een honderd procent circulaire economie bestaat geen afval: dat is een lonkend perspectief. Heel praktisch gesproken betekent dit: geen zwerfafval meer – een ergernis minder. Alles wat we produceren en gebruiken krijgt dan een tweede en volgend leven.

De weg daarnaartoe? Een spannend proces. We wijken immers van gebaande paden af.

Bij circulaire economie zoeken we naar hoogwaardige vormen van recirculatie. Dat is in veel gevallen een zoektocht. Een mooi voorbeeld is het ‘refurbishen’ van smartphones, laptops en tablets: deze herstellen tot bijna nieuwstaat. Een ander voorbeeld is het introduceren van ‘biobased’ materialen in de bouw. Dit vergt samenwerking, in de keten en regelgeving, die hergebruik bevoordeelt.

MAAK Haarlem

Graag presenteer ik een aansprekend voorbeeld van circulariteit uit Haarlem. Circulariteit krijgt daar sinds 2014 concreet invulling bij ‘MAAK Haarlem’. Bij MAAK vinden we ondernemers die gebruikmaken van drie elementen: innovatie, circulariteit en digitalisering. Ik raak altijd geïnspireerd als ik daar rondloop en met ondernemers spreek. Ondernemers die zich sterk verbonden voelen met hun product en zich inzetten om de wereld echt duurzamer te maken. Hieronder presenteer ik een greep van elf bedrijven uit de circa veertig bedrijven die op het terrein van MAAK Haarlem werken. Opvallende overeenkomst tussen deze bedrijven is de inzet van productiemiddelen en producten die te repareren zijn. Een tweede opvallende punt is de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de ‘3D Makerszone’. De 3D Makerszone is een innovatief bedrijf gespecialiseerd in industrieel 3D-printen en daaraan gerelateerde digitale technologieën.


Willekeurige selectie van 11 bedrijven:
Bedrijfsnaam 

Product of dienst

 

RFX Propmaking en Studio MensinkDeze bedrijven zijn gespecialiseerd in het maken van practical speciale effecten voor film, televisie, theater, etc. Dit is van levensechte, bewegende monsters en sciencefiction-wapens tot prothese make-ups en bestuurbare installaties.
Natalie Wool & ORO wolkorrelHet bedrijf geeft workshops in vachtvilten. Dit is het ver- en bewerken van complete geschoren schapenvachten met wol, water en zeep tot comfortabele woonkleden.
Enz-remakeUit gebruikt materiaal maakt dit bedrijf meubels, tafelspellen zoals voetbaltafels, sportattributen, kussens etc.
NeolithicGespecialiseerd in industrieel 3D-printen van stenen objecten met duurzame mortels, steenpoeders en klei.
TZODit bedrijf werkt aan innovatie op het gebied van plastic, water, duurzaamheid en circulariteit. Zij geeft onder andere workshops, ontwikkelt nieuwe recycling-machines en -producten en biedt organisaties de mogelijkheid plastic afval te laten recyclen naar nieuwe producten.
Kate-Max.HandmadeCreëert en produceert tassen en kleding van leer. Het leer komt van oude meubels, restpartijen en regulier leer.
SnijmeestersOntwerpt en realiseert 2D- en 3D-producten gemaakt met een zelfgebouwde lasersnijder. Producten: lampenkappen, tassen, beeldwerken etc.
Bern MediaMaakt productvideo’s over industrieel ontwerpen om concepten en ideeën beter te kunnen presenteren.
Yannis BoardrepairsIs een bedrijf voor het vormgeven en repareren van alle mogelijke polyester en epoxy wind-, – kite-, surf-, golfsurfboards en sup’s.
Buurtbedrijf HaarlemZoekt de match tussen sociaal actief mee doen en leefbaarheid in Haarlem.
WoodwerkWoodwerk is een werkplaats én kenniscentrum voor houtbewerking

Zes principes circulariteit

Als voorbeeld hier nader belicht: het bedrijf Enz-remake, www.enz-remake.nl. In het bedrijf werken makers en ontwerpers samen in een coöperatie. De creativiteit en het plezier in het eigen werk is terug te vinden in de producten. Ik zou er zomaar zelf willen werken! Ze ontwerpen en maken onder meer kussens, meubels, tafeltennistafels, tafelvoetbalspellen en nieuwe vloeren van sloopmateriaal uit afgedankte NS-treinstellen. Door slim ontwerp en gebruik van de juiste materialen kunnen we de producten van Enz-remake na hun levenscyclus weer hergebruiken. De zes principes van circulariteit die zij toepassen spreken mij zeer aan, omdat ze in de praktijk direct zijn toe te passen. Ik citeer van hun website met ingekorte tekst:

  1. Gebruik hernieuwbare bronnen;
  2. Ontwikkel producten die weer splitsbaar zijn;
  3. Zoek oplossingen die meervoudig te gebruiken zijn;
  4. Maximaliseer de levensduur en de toegevoegde waarde;
  5. Werk samen in de keten;
  6. Betrek de mensen die het product of de dienst waarde geven.

De praktijk blijkt soms weerbarstig, vertelt ondernemer Juan Nibbelink: ‘Ongeveer 50 procent van de vloerdelen uit de NS-treinen zijn te hergebruiken. Als het slopen netter gebeurt, kan dat percentage omhoog. Dat scheelt ons ook nog eens veel werk’. Honderd procent hergebruik is wellicht mogelijk als men bij het ontwerp en het installeren van vloerdelen in de trein rekening houdt met een nette demontage die na de levensduur van het treinstel gaat gebeuren.

3D-printing met beton

Een heel andere insteek van circulair werken is die van 3D-printing met toepassingen in onder andere kunststof en beton. Bedrijven die dit doen werken samen in de 3D Makerszone. Ook grote betonnen werken met 3D-printing maken ze hier, bijvoorbeeld bij het bedrijf Neolithic. Zij zorgen ervoor dat de gemeente Amsterdam in de oude binnenstad heel oude afvoerputten met afgesleten of verloren gegane putdeksels alsnog kan hergebruiken. Met 3D-printing voorziet het bedrijf Neolithic in nieuwe deksels met steeds wisselende maten, zonder dat dat extra kosten en materiaalverlies oplevert. Heel wonderlijk vind ik de resultaten met verfijnde patronen in zwaar materiaal; alsof een mensenhand eraan te pas gekomen is.  Op de foto is een voorbeeld van een op maat gemaakt model van een plantenbak.

Mensen terug in het arbeidsproces

Circulair werken gaat niet alleen maar over materialen, maar ook over mensen. MAAK Haarlem heeft ook een gezamenlijke werkplaats voor houtbewerking. Het bedrijf Woodwerk voorziet in werkplekken en is kenniscentrum voor houtbewerking. Het bedrijf ondersteunt nieuw talent binnen het vakgebied en biedt de mogelijkheid om de gemeenschap kennis te laten maken met houtbewerking. Ook als particulier kan je er terecht. Ik denk dan direct aan het maken van een nieuw meubel, leúk! Het buurtbedrijf Haarlem voorziet in de mogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om die afstand te verkleinen. Haar mensen doen allerhande kleine reparaties en klussen in huis bij particulieren en bij bedrijven. Veel mensen kunnen via het buurtbedrijf met de opgedane ervaringen weer terecht op de arbeidsmarkt.

Afwijken van gebaande paden

Circulair werken is afwijken van gebaande paden en dat betekent het overwinnen van belemmeringen en knelpunten. Belangrijk knelpunt op de weg is de regelgeving voor het terugnemen van materialen, de plicht van afval scheiden bij sloop, etc. Klanten vragen om garantiebepalingen voor de levensduur van materialen. Die zijn er wel voor nieuwe materialen maar nog niet voor materialen die zijn gerecycled.

Circulair ondernemen vergt een andere manier van denken en doen en samenwerken. Gemeente en MAAK Haarlem zoeken daarvoor de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Concreet is dat samenwerken met potentiële partners in de keten, het betrekken van onderwijsinstellingen voor kennisoverdracht en het koppelen van vraag en aanbod. De inzet van een ketenregisseur? Met de wens van MAAK Haarlem tot uitbreiding naar 100 bedrijven lijkt mij dit serieus te overwegen. Een ketenregisseur koppelt de keten van productie, distributie, afname en hergebruik aan elkaar. Bijvoorbeeld de leersnijder en de kringloopwinkel, die aan de tassen- en leren jassenmaker leveren, die weer voor afzet zorgt bij winkels. Een eerste stap is al gezet met het aanstellen van een grondstoffencoach. Deze heeft als taak afval- en grondstoffen aan elkaar te koppelen.

Gemeente Haarlem wil in 2040 geheel circulair zijn. Tien jaar eerder dan de rijksoverheid zich ten doel stelt. Met MAAK Haarlem heeft de gemeente Haarlem goud in handen. Koplopers verenigen zich hier om volgende stappen te zetten om de cirkel echt rond te maken!