provincie Gelderland

'De Slimste Weg' - www.waardevolgroen.nl

De Slimste Weg

1 september 2018

Reeds in 1975 heb ik met enkele familieleden een burgerinitiatief gehouden om onze woonstraat, de Groeneweg, weer groener te maken. Dit nadat het publieke groen was verwijderd na de wegverbreding. De toenmalige gemeente ’s-Gravenzande was bereid gevonden om nieuw publiek groen in de particuliere tuinen aan te leggen. Veel particulieren bleken bereid daaraan mee te werken.

Ingrijpende verbetering

Tijdens onze vakantie in de Achterhoek heb ik kennis gemaakt met een burgerinitiatief voor een weg. Echter ‘De Slimste Weg’ (www.slimsteweg.nl) gaat veel verder dan alleen vergroenen: het gaat om een ingrijpende verbetering van de provinciale weg N825. Directe aanleiding hiervoor waren twee verkeersongevallen in 2016 en 2017 met noodlottige afloop. Enkele burgers hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen een einde te maken aan alle ongenoegen.
De initiatiefnemers dagen de provincie Gelderland, de gemeenten Lochem en Berkelland, de kenniswereld, ontwerpers, bouwend en logistiek Nederland uit om alle innovaties op het gebied van wegaanleg, logistiek, voertuigtechnologie en ruimtelijke inpassing op provinciale weg tussen Lochem en Borculo toe te passen.

Studie

Een groep studenten van de Saxion Hogeschool uit Enschede en Deventer heeft studie verricht naar ingrijpende verbetering van de weg als deze in 2020 aan de beurt is voor groot onderhoud (en liefst eerder). De verbeteringen betreffen:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het aanleggen van een middenstrook voor overstekende fietsers.
Het realiseren van passeerstroken voor landbouwvoertuigen om het autoverkeer goed te laten doorgaan.

Matrixborden moeten de landbouwers waarschuwen voor een lange file achter hun voertuig.
Voorts is het voorstel gedaan om de verspreiding van fijnstof van het verkeer tegen te gaan met ZOAB-asfalt en door groen langs de weg.

Meebewegende LED-lampen moeten automobilisten er toe brengen niet over de maximum snelheid van 80 km te gaan.

En zo zijn er nog meer voorstellen. Meer informatie lees: http://slimsteweg.nl/wp-content/uploads/ 2018/06/Artikel-De-Stentor-2.png .

Plannen voor het opzetten van een burgerinitiatief of burgers te betrekken bij overheidsplannen? Mail: hans@waardevolgroen.nl.