stadspark

Tuinen van West - www.waardevolgroen.nl

Burgerparticipatie: samen werken aan een mooie wandelroute

15 januari 2017

In 2011 heb ik samen met de volkstuinhouders en de gemeente Amsterdam met veel plezier gewerkt aan een doorlopende wandelroute in het nieuwe stadspark ‘Tuinen van West’ bij Amsterdam.

Volkstuinen

Een groot deel van het oppervlak van stadspark Tuinen van West is volkstuincomplex. Bij de ontwikkeling van Tuinen van West is gekozen voor behoud van de volkstuinen maar wel te zorgen voor meer recreatief medegebruik. De doorlopende wandelroute moest daarin voorzien. Het project is geslaagd door van meet af aan de volkstuinders maximale inbreng te geven in de planontwikkeling. Daarbij is gekozen voor een win-win-benadering. De wandelroute moest leiden tot een verbetering van de algehele leefsituatie. Daartoe zijn problemen m.b.t. kleine criminaliteit, openbare veiligheid en parkeren aangepakt.

Actieve deelname

De actieve deelname van de drie volkstuinparken leidde tot grote activiteit. Van gemeentezijde was er de bereidheid te schuiven in de budgetten om zo de gewenste investeringen in de volkstuinparken te kunnen realiseren. Volkstuinders toonden initiatief met het ontwerpen van een mooie route en bezienswaardigheden zoals tuinbeelden, paddenpoelen, vlindertuinen, verzamelplaatsen voor unieke kruiden, etc.
Binnen de gestelde tijd is de wandelroute geopend door de toenmalige stadsdeelwethouder, nu alweer dik 5 jaar geleden.

Succesvolle aanpak

Wat waren nu de ingrediënten van deze succesvolle aanpak:

 1. Heldere afbakening van het speelveld: het “speelveld” is vooraf duidelijk door de
  wethouder aangegeven: de wandelroute moest er komen; de vraag was wel waar en
  hoe;
 2. Win-win-benadering: iedereen moest er op vooruit gaan. Het luisterend oor van de
  gemeente inzake in het parkeren en de openbare veiligheid pakte goed uit. Individueel
  gedupeerden voor hun privacy kregen compensatie in hun eigen tuin.
 3. Sleutelrol voor de afdelingsbesturen: de afdelingsbestuurders namen de
  verantwoordelijkheid om zich actief op te stellen nadat de Amsterdamse Bond van
  Volkstuinders dit al eerder had gedaan.
 4. Oplossingsgerichte houding: van het oorspronkelijke plan werd afgeweken en zelfs
  werd er extra geld gevonden om te kunnen inspelen op de voorstellen van de
  volkstuinders.
 5. Tolerante opstelling: tegenstanders ook aan het woord laten, serieus nemen en zelfs
  een platform geven om hun gevoelens te laten delen.