UITGEBREID PROFIEL

Mijn drijfveren

Terugkijkend was het verschijnen van het rapport van de Club van Rome een beslissend moment voor mij. Ik besefte dat ik me wilde richten op het verduurzamen van de leefomgeving. Het was 1971, ik was opgegroeid in een tuindersgezin, letterlijk groot geworden tussen de muskaatdruiven en de sla, in de boomgaard en in de kas en ik zat in de derde klas van de middelbare school. De boodschap van de Club van Rome over de overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de vervuiling van het milieu, de schrijnende armoede in de ontwikkelingslanden en de achteruitgang van de natuur raakten mij in het hart.

Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de onderlinge samenhang der dingen. Dit inzicht dat alles met alles samenhangt, pas ik tot op de dag van vandaag toe in mijn werk. Hoe de natuur functioneert in ecosystemen is daarbij voor mij inspiratiebron. Daarbij zie ik de mens als onderdeel van diezelfde natuur.

De drang naar schaalvergroting in onze samenleving doet het kleinschalige vergeten en berokkent schade aan de verbondenheid tussen de verschillende dingen. Denk aan de weilanden met enkel Engels Raaigras met nauwelijks ruimte voor ander leven. De econoom Schumacher beschrijft dit treffend in zijn boek “Small is Beautiful”. De schade aan de verbondenheid doet pijn, want juist daar liggen de kwetsbare waarden van ons landschap, cultureel erfgoed, de verbondenheid tussen mensen en het oog voor het genoeg.

Tegelijk ben ik gefascineerd door de almaar aanwezige mogelijkheden voor herstel. Zo betrek ik graag mensen bij mijn projecten die sterke verbondenheid hebben met hun omgeving. Met hun bijdragen werk ik aan duurzaam resultaat.

Bijvoorbeeld in Tuinen van West bij Amsterdam aan verfraaiing van een doorlopende wandelroute in Volkstuinparken.

Mijn passie, de leefomgeving duurzamer maken, is groen-blauw gekleurd en al vroeg ontstaan in de kwekerij van mijn vader en met onze grote schare aan huisdieren. Het groeien en bloeien van planten zag ik van jongs af aan van nabij. Daar werd de kiem gelegd voor mijn liefde voor de natuur. Het inzetten van salamanders om insectenschade te voorkomen sprak mij bijzonder aan. Werken aan het herstel van de samenhang. Het oog voor het kwetsbare dat door terugbrengen van de balans hersteld wordt. Dat geldt voor groen en water maar ook voor de waarde van cultuurhistorie en de rol van lokale duurzame energieopwekking.

Zo besteed ik in mijn opdrachten bijzondere aandacht aan het geven van een stem aan kwetsbare waarden en nog niet gehoorde belangen van stakeholders en huldig ik het principe “voorkom verliezers”.

Water en groen kunnen nadrukkelijk bijdragen aan de leefbaarheid van onze wereld en kunnen mensen onderling samenbrengen en bij de natuur terugbrengen. Financiering van water en groen realiseer ik door oog te hebben voor kansen. Publiek-private samenwerking is er daar één van. Zo namen de Amsterdamse volkstuinders in Tuinen van West zelf het initiatief om het groen aan te leggen en kon de gemeente zo meer uitgeven aan het plant- en ander materiaal. Om zo ver te komen zijn soms gedurfde interventies nodig: bestaande afspraken over financiën ter discussie stellen, op mensen afstappen om hun privéruimte te gebruiken voor publieke boomaanplant etc.

Aandacht voor water en groen zie ik nooit los van andere aspecten. Ik streef naar een integrale aanpak. Bij de vergroening van een wijk in Haarlem speelden nadrukkelijk de parkeerproblematiek, vandalisme en hondenpoep eveneens een grote rol in de leefbaarheid. Het succes van de vergroening ontstond toen we deze verschillende aspecten in samenhang met elkaar gingen bekijken en aanpakken.


Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers werken voornamelijk bij gemeenten en soms ook waterschappen, provincies en instellingen, non-profit en profit organisaties. Voor referenties kunt u contact met mij opnemen, dan breng ik u graag in contact met één van mijn opdrachtgevers.

Achtergrond

Mijn loopbaan ben ik begonnen in loondienst bij enkele grote organisaties: gemeente Den Haag, Erasmus Universiteit en provincie Noord-Holland. Dit bracht mij in contact met ervaren mensen van wie ik veel heb geleerd. Mij werd snel veel toevertrouwd. Ik kreeg de ruimte om mijn eigen stijl te ontwikkelen en ik kwam in uiteenlopende interne (interim)-managementfuncties terecht. Sinds 2001 werk ik zelfstandig en ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op projectmanagement en procesbegeleiding in het fysieke domein. Sinds die tijd heb ik interessante opdrachten gedaan voor ministerie VROM, provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, Hoogheemraadschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Delfland, Omgevingsdienst IJmond, West Holland en Midden-Holland en veel gemeenten, waaronder Amsterdam, Haarlem, Westland, Wageningen, Woerden, Vianen en Castricum.

Ik studeerde ecologie aan de Universiteiten van Edinburgh en Aberdeen en publiceerde over mijn wetenschappelijk onderzoek naar zeevogelecologie. Hierna deed ik bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Dat gaf me inzicht in het functioneren van organisaties en hoe duurzaamheidsbeleid effectief uit te voeren.
RSM
NBW
BAN

Meest opvallend in wat ik terugkrijg over mijn werkwijze is mijn aanstekelijke enthousiasme, vasthoudendheid en energieke ondernemingszin.

Hans Olsthoorn
Hans Olsthoorn


Netwerk

Ik werk in de regel zelfstandig aan opdrachten, via het eigen netwerk of bureaus. Bij gelegenheid vraag ik inzet van anderen op specialistische vakgebieden. Ik beschik over een groot netwerk aan relaties bij alle overheidslagen en dan vooral in het midden en westen van het land. Ook beschik ik over waardevolle contacten bij universiteiten, hogescholen en adviesbureaus.Opdrachtgevers o.a.:


Rotterdam School of Management - www.waardevolgroen.nl

Erasmus Universiteit

Logo Ministerie van VROM - www.waardevolgroen.nl

Ministerie van VROM

Provincie Zuid-Holland - www.waardevolgroen.nl

Provincie Zuid-Holland


Provincie Noord-Holland - www.waardevolgroen.nl

Provincie Noord-Holland

Provincie Flevoland - www.waardevolgroen.nl

Provincie Flevoland

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden - www.waardevolgroen.nl

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden


Hoogheemraadschap Rijnland - www.waardevolgroen.nl

Hoogheemraadschap Rijnland

Hoogheemraadschap Delfland - www.waardevolgroen.nl

Hoogheemraadschap Delfland

Omgevingsdienst IJmond - www.waardevolgroen.nl

Omgevingsdienst IJmond


Omgevingsdienst West-Holland - www.waardevolgroen.nl

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland - www.waardevolgroen.nl

Omgevingsdienst Midden-Holland

Vereniging Nederlandse Gemeenten - www.waardevolgroen.nl

Vereniging Nederlandse Gemeenten


Gemeente Woerden - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Woerden

Gemeente Westland - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Westland

Gemeente Amsterdam - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Amsterdam


Gemeente Haarlem - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Haarlem

Gemeente Den Haag - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Den Haag

Gemeente Wageningen - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Wageningen


Gem. Vianen (Utrecht) - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Vianen (Utrecht)

Gemeente Castricum - www.waardevolgroen.nl

Gemeente Castricum

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk

Gemeente Zeist

Gemeente Zeist

Gemeente Amersfoort


Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Ministerie van Economische Zaken