DIENSTENProcesmanagement

Krachtig: vlot van start door helderheid over rolverdeling, maar ook flexibiliteit.

Uiteenlopende rollen zijn te onderscheiden, zoals regisseur, facilitator, expert, belangenbehartiger. Die rollen kunnen wisselen gedurende de loop van een traject en dat vergt flexibiliteit. In veel van mijn opdrachten speelt burgerparticipatie een rol. Helderheid over rolverdeling is daar ook belangrijk.


Advisering

Veelomvattend: op basis van onderzoek, inbreng van experts en gericht op draagvlak.

Advisering doe ik op basis van eigen kennis, onderzoek en met gebruikmaking van experts. Het opstellen van een advies voor uw organisatie doe ik in drie stappen:
(1) Startnotitie: samenstellen van een heldere opdracht, probleemstelling en aanpak.
(2) Procesgang: betrekken van mensen bij het opstellen van het advies.
(3) Rapportering: na elke stap volgt een gesprek met de opdrachtgever.


Coaching

Concreet: de klant op weg helpen met de focus op resultaat.

Mijn coaching is voor het bereiken van resultaat; het resultaat dat u in úw werk wilt bereiken. Het traject bestaat uit het formuleren van:
(1) Resultaatdoelstellingen: “Wat wilt u bereiken?”;
(2) Gedragsdoelstellingen: “Wat gaat u concreet DOEN om de resultaten te bereiken?”.
In het coachtraject geldt: u bent als klant de baas over het onderwerp; ik ben als coach de baas van het gesprek.Omzetting van agrarische grond naar natuur vereist ook planologische procedures met alle kans op bezwaarprocedures