Vewin lobbyagenda 2022
Échte Duurzaamheid

Een andere omgang met ruimte en natuur betekent een andere kijk op duurzaamheid!

26 september 2022 Economische, sociale en ecologische grenzen  Op dinsdag meldde de regering in de Troonrede dat „onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen”. Nederland is volgens het kabinet-Rutte IV en de Koning toe aan „een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van –>>

-->>
Echte duurzaamheid
Échte Duurzaamheid

Échte duurzaamheid als toekomstperspectief

19 september 2022 Échte duurzaamheid, wat is dat en nog meer: hoe realiseren we dat? Naar mijn mening leidt de huidige verduurzaming van onze samenleving daar niet toe. De klimaatdoelstellingen van Parijs halen willen we vooral doen met veel technische maatregelen. Zelfs het gebruik van kernenergie is een optie en dat is natuurlijk al helemaal –>>

-->>
zonneveld met schapen
Groene energie Groene gebiedsontwikkeling

Aandachtspunten bij het realiseren van zon- en windenergie in het landelijk gebied

29 augustus 2022 Het realiseren van zonne- en windenergie in het landelijk gebied ontmoet vrijwel altijd weerstand bij omwonenden. Hoe dan te werk te gaan? Hiervoor bestaat geen eenduidig recept. Onder andere de volgende aspecten verdienen in elk geval zorgvuldige aandacht: Het startpunt: vanuit welke besluit handelt het college van B&W. Gezien de grote controverse –>>

-->>
#stormschade
Groene stad

Stormschade aan bomen; betrek burgers bij het herstel

11 maart 2022 Na de storm altijd het geluid van de kettingzaag….. Na een storm is vaak de dag erop de kettingzaag al te horen; de omgewaaide boom wordt helemaal verzaagd en verwijderd. Zoiets gaat bijna altijd door merg en been. Een bron van treurnis. In veel gevallen kan het bijna niet anders; omwille van –>>

-->>
verticale ruimte voor de natuur
Groene gebiedsontwikkeling

Verticale ruimte voor de rivier vraagt om een kanteling van denken

5 oktober 2021 Verticale ruimte voor de rivier De makers van TU Delft DeltaLinks presenteerden op 5 oktober j.l. in een webinar het nieuwe concept Verticale ruimte voor de rivier. Het gaat hierbij om een waterpeilstijging van tenminste 10 centimeter om zo de ontwikkeling van natuur met veel bos in de uiterwaarden mogelijk te maken. –>>

-->>
Energietransitie - www.waardevolgroen.nl
Groene energie

Energietransitie Gebouwde Omgeving: wijkaanpak als vehicle

16 juli 2021 Energietransitie geheel anders? Rob Geldof (bureau Over Morgen) betoogt in zijn blog op Binnenlands Bestuur dat de energietransitie in de gebouwde omgeving geheel anders moet. Hij pleit voor een meer geleidelijke en individuele aanpak van de transitie. Het volledig en in hoog tempo aardgasvrij maken van wijken blijkt nog nergens betaalbaar, zo –>>

-->>

Abonneer je op deze blog. Ontvang periodiek en onverplicht deze informatieve blogs van Waardevol Groen (je kunt je altijd weer afmelden):