www.waardevolgroen.nl
Circulariteit Échte Duurzaamheid

Circulariteit; hoe krijgen we de cirkel rond?

Circulaire economie 15 november 2023 Als we willen leven binnen de grenzen van het natuurlijk systeem betekent dat we ook toegroeien naar een circulaire economie. In een honderd procent circulaire economie bestaat geen afval, dat is een lonkend perspectief. Heel praktisch gesproken betekent dit geen zwerfafval meer; een ergernis minder. Alles wat we produceren en –>>

-->>
www.waardevolgroen.nl
Échte Duurzaamheid Groene stad

Ark van duurzaamheid

Zorg voor mensen 16 november 2023 Zorg voor mensen met een beperking als fundament voor duurzaamheid, hoe kan dat? In Bloemendaal laat de Arkgemeenschap regio Haarlem[1] zien hoe dat kan. In De Ark staat gemeenschapszin centraal, in een kleinschalige context en met aandacht voor natuur. Precies wat ik voor ogen heb als het gaat om –>>

-->>
www.waardevolgroen.nl
Circulariteit Échte Duurzaamheid

Boeren voor biobased bouwmateriaal?

Boeren voor biobased bouwmateriaal? 14 augustus 2023 Boeren die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouw met minder stikstof in omloop. Dit toekomstperspectief gloort aan de horizon als de markt voor biobased materiaal echt doorzet. Biobased materialen binden CO2 voor lange tijd. Ze bevatten hoge gehalten aan cellulose. Dat maakt ze geschikt voor –>>

-->>
#kringlooplandbouw #jerseykoe
Échte Duurzaamheid

Themadag kringlooplandbouw: échte duurzaamheid in praktijk gebracht

25 november 2022 Échte duurzaamheid Vanwege mijn te schrijven boek over échte duurzaamheid had ik mij opgegeven voor de themadag over kringlooplandbouw in Lunteren op 17 november j.l.. Plaats van handeling was het agrarisch kringloopbedrijf van Jan Dirk en Irene van der Voort. De inleiders dr. Ir. Meino Smit, ir. Anton Nigten en ir. Jelmer –>>

-->>
Galgenbosje na de valwind
Groene stad

Tevreden burgers met snel herstel aan openbaar groen na immense valwindschade

12 oktober 2022 Immense valwindschade Leersum zal snel nieuw openbaar groen zien verschijnen na de immense schade door de valwind  vorig jaar. Op 18 juni 2021 werd het dorp getroffen door een valwind. In minder dan een minuut werden ongeveer 30.000 bomen geveld, waaronder een kleine duizend aan openbaar groen. Inwoners, bedrijven en gemeente hebben –>>

-->>
Vewin-lobbyagenda-2022_513x600
Échte Duurzaamheid

Een andere omgang met ruimte en natuur betekent een andere kijk op duurzaamheid!

26 september 2022 Economische, sociale en ecologische grenzen  Op dinsdag meldde de regering in de Troonrede dat „onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen”. Nederland is volgens het kabinet-Rutte IV en de Koning toe aan „een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van –>>

-->>

Abonneer je op deze blog. Ontvang periodiek en onverplicht deze informatieve blogs van Waardevol Groen (je kunt je altijd weer afmelden):