Landgoed-Broekhuizen_800x600_5TJ

Stormschade aan bomen; betrek burgers bij het herstel

11 maart 2022

Na de storm altijd het geluid van de kettingzaag…..

Na een storm is vaak de dag erop de kettingzaag al te horen; de omgewaaide boom wordt helemaal verzaagd en verwijderd. Zoiets gaat bijna altijd door merg en been. Een bron van treurnis. In veel gevallen kan het bijna niet anders; omwille van het verkeer en de veiligheid is het zaak om snel en grondig te handelen. Maar het verwijderen van oude bomen is ingrijpend; plotseling ontstaat er een leegte op de oude plek. Omwonenden betrekken bij het herstel is van groot belang gezien de impact van bomen op de leefomgeving en hun welbevinden. Maar in veel gevallen gebeurt dat niet en vindt herstel met nieuwe aanplant pas plaats als de gemeentelijke groendienst de tijd rijp acht.

De waarde van het oude groen

Stormschade hoeft lang niet altijd te leiden tot het verwijderen van het oude groen. Denk aan bomen die niet zijn omgewaaid maar alleen zijn beschadigd. Als de veiligheid niet in het geding is, dan bieden de restanten waardevol leefmilieu voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. En als de boom zijn zaden blijft produceren kan het een bron zijn van waardevol genetisch materiaal. Soms kan een boom weer doorgroeien en zo de oude plaats weer sneller opvullen dan nieuwe aanplant. Ook kan het afgezaagde hout vaak blijven liggen. Zo wordt recht gedaan aan de waarde van het oude groen.

Omwonenden betrekken bij herstel

Op de Utrechtse Heuvelrug zijn door een valwind vorig jaar in een halve minuut tijd in het openbaar gebied 800 bomen op een enkele vierkante kilometer omgewaaid. Momenteel werk ik voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan een herstelplan. Bij het herstel wordt nu door de gemeente en adviesbureau Copijn gekeken hoe de beschadigde bomen nog in leven te houden. Omwonenden worden daarbij betrokken. Daardoor benut de gemeente lokale kennis en ontstaat een gevoel van gemeenschapszin; samen werken aan een nieuwe groene omgeving met meer inheemse variëteit, kleur biodiversiteit en een grotere klimaatbestendigheid.

(foto: Parc Broekhuizen na de valwind; oude bomen zijn blijven staan na burgeracties en tussenkomst van milieu-organisatie Urgenda)


Bezoekers lazen ook dit:
MeerBomen.Nu

MeerBomenNu: bijna twee miljoen bomen de grond in!

14 februari 2024 Meer bomen…
www.waardevolgroen.nl

Ark van duurzaamheid

16 november 2023 Zorg voor…
Galgenbosje na de valwind

Tevreden burgers met snel herstel aan openbaar groen na immense valwindschade

12 oktober 2022 Immense valwindschade…