burgerinitiatief

MeerBomen.Nu

MeerBomenNu: bijna twee miljoen bomen de grond in!

14 februari 2024

Meer bomen en bos!

Nederland verdient veel meer bomen en bos. Bomen en bossen zijn populair. Ze bieden beschutting en geven al gauw het gevoel in de natuur te zijn. Het gaat er dan wel om welke bomen en bos. Een gemengd loofbos biedt de meeste biodiversiteit. Alweer vier jaar geleden kondigde de toenmalige landbouwminister Schouten aan dat zij, samen met de provincies, tot 2030 37.000 ha nieuw bos wil aanplanten (LNV- Bossenstrategie). Dat is tien procent meer bos dan er nu staat. Hoe het met de uitvoering staat, weet ik niet. ‘Urgenda’ heeft inmiddels, in samenwerking met ‘MEERGroen’ en ‘Caring Farmers’, het voortouw genomen met de actie ‘MeerBomenNu’ (https://meerbomen.nu/).

Gebruik van kansarme, jonge, opschietende  bomen

Dit initiatief onderscheidt zich door gebruik te maken van opschietende jonge bomen. Deze boompjes graven vrijwilligers uit, om die dan elders aan te planten. Het gaat in alle gevallen om inheemse bomen. Ze komen op op plekken waar ze geen kans krijgen tot wasdom te komen, bijvoorbeeld in rietvelden, waar het beheer biotoopbehoud nastreeft.

Burgerinitiatief

Het idee van MeerBomenNu is afkomstig van Franke van der Laan. Op de nationale boomfeestdag in 2008 signaleerde hij dat € 15.000,- voor 10 bomen op een schoolplein wel heel duur was. Bovendien, dat 70% betegelde tuinen (in Hoofddorp) een veel urgenter probleem is. Hij kreeg nul op rekest van de gemeente om daaraan wat te gaan doen. Van der Laan is toen zelf boompjes uit de natuur gaan redden. Hij richtte de ‘Stichting MEERGroen’ op, om zijn acties kracht bij te zetten in zijn eigen gemeente. In 2009 plantte hij de eerste 1.000 exemplaren. Mede door toedoen van de campagne MeerBomenNu zijn we inmiddels bijna 2 miljoen zaailingen in 4 seizoenen verder.

Gratis zaailingen vinden hun weg

De campagne deelt uit aan iedereen die (gratis) zaailingen wil verplanten: dat kunnen zijn boeren, voedselbossen of particulieren. Het verschilt heel erg per provincie wat de locaties zijn. Soms zijn dat voederhagen bij boeren, afscheidingen bij maneges, het realiseren van een voedselbos of het vergroenen van een achtertuin van een particulier. Gemeenten tonen ook steeds meer belangstelling voor de boompjes. De actie draait inmiddels ook in Duitsland, Engeland en Ierland. Een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief met een wel heel groot rendement. Zo krijgen Nederland en Europa alsnog meer bomen en bos!


'De Slimste Weg' - www.waardevolgroen.nl

De Slimste Weg

1 september 2018

Reeds in 1975 heb ik met enkele familieleden een burgerinitiatief gehouden om onze woonstraat, de Groeneweg, weer groener te maken. Dit nadat het publieke groen was verwijderd na de wegverbreding. De toenmalige gemeente ’s-Gravenzande was bereid gevonden om nieuw publiek groen in de particuliere tuinen aan te leggen. Veel particulieren bleken bereid daaraan mee te werken.

Ingrijpende verbetering

Tijdens onze vakantie in de Achterhoek heb ik kennis gemaakt met een burgerinitiatief voor een weg. Echter ‘De Slimste Weg’ (www.slimsteweg.nl) gaat veel verder dan alleen vergroenen: het gaat om een ingrijpende verbetering van de provinciale weg N825. Directe aanleiding hiervoor waren twee verkeersongevallen in 2016 en 2017 met noodlottige afloop. Enkele burgers hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen een einde te maken aan alle ongenoegen.
De initiatiefnemers dagen de provincie Gelderland, de gemeenten Lochem en Berkelland, de kenniswereld, ontwerpers, bouwend en logistiek Nederland uit om alle innovaties op het gebied van wegaanleg, logistiek, voertuigtechnologie en ruimtelijke inpassing op provinciale weg tussen Lochem en Borculo toe te passen.

Studie

Een groep studenten van de Saxion Hogeschool uit Enschede en Deventer heeft studie verricht naar ingrijpende verbetering van de weg als deze in 2020 aan de beurt is voor groot onderhoud (en liefst eerder). De verbeteringen betreffen:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het aanleggen van een middenstrook voor overstekende fietsers.
Het realiseren van passeerstroken voor landbouwvoertuigen om het autoverkeer goed te laten doorgaan.

Matrixborden moeten de landbouwers waarschuwen voor een lange file achter hun voertuig.
Voorts is het voorstel gedaan om de verspreiding van fijnstof van het verkeer tegen te gaan met ZOAB-asfalt en door groen langs de weg.

Meebewegende LED-lampen moeten automobilisten er toe brengen niet over de maximum snelheid van 80 km te gaan.

En zo zijn er nog meer voorstellen. Meer informatie lees: http://slimsteweg.nl/wp-content/uploads/ 2018/06/Artikel-De-Stentor-2.png .

Plannen voor het opzetten van een burgerinitiatief of burgers te betrekken bij overheidsplannen? Mail: hans@waardevolgroen.nl.